MAGAZYN CELNY AGROBEX LOGISTYKA :

  • obsługa magazynowa,
  • tranzyt przesyłek do państw UE bez konieczności wprowadzania towarów na polski obszar celny,
  • scalenie towarów w celu ich wywozu z kraju,
  • etykietowanie, przepakowywanie towarów, nakładanie znaków akcyzy,
  • zabezpieczenie należności celno-podatkowych w procedurze tranzytu i i dopuszczenia do obrotu w oparciu o porozumienie z agencja celną obsługująca skład celny,
  • doradztwo w zakresie procedur celnych i handlowych.

Magazyn celny to magazyn czasowego składowania. Ich funkcja jest podobna do składów celnych, ale z jedną istotną różnicą – są to magazyny czasowego składowania, czyli złożone na nich towary są z ograniczeniem czasowym. 

Translate »
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.